Uutiset

Sopimus teknikko-osaston perustamisesta

SÄHKÖINSINÖÖRILIITTO RY

ELEKTROINGENJÖRSFÖRBUNDET RF

ASSOCIATION OF ELECTRICAL ENGINEERS IN FINLAND

Merikasarminkatu 7, 00160 HELSINKI, (09) 668 9850 • fax (09) 657 562 • e-mail:sil@sil.fi • www.sil.fi

 

 

Sähköinsinööriliitto ja Suomen Sähköteknikkojen liitto

 

Vahvistamme Sähköteknikkojen liiton 1. varapuheenjohtajan Seppo Kaivolan ja Sähköinsinööriliiton

toiminnanjohtaja Heikki Silvánin välisten neuvotteluiden (18.11.2003) pohjalta seuraavaa:

 

1. Sähköinsinööriliittoon perustetaan sähköteknikko-osasto. Sähköteknikot liittyessään

 Sähköinsinööriliiton jäseniksi liitetään heidän haluamaansa osastoon taio osastoihin.

 

2. Sähköteknikko-osasto saa kaikki toimisto- yms. palvelut ja budjetoidut käyttövarat kuten muutkin

Sähköinsinööriliiton osastot.

 

3. Sähköinsinööriliiton hallitusta täydennetään Sähköteknikkojen liittymisen jälkeisessä syys-

kokouksessa sähköteknikko-osaston itselleen valitsemalla puheenjohtajalla.

 

4. Sähköteknikot ryhtyvät toimenpiteisiin paikallisyhdistysten jäsenten liittymiseksi ryhmittäin

 Sähköinsinööriliittoon. Sähköinsinööriliiton jäsenillä on vastavuoroisesti oikeus liittyä haluamiinsa

 paikallisyhdistyksiin.

 

5. Sähköinsinööriliiton jäsenyys alkaa kun henkilö on ilmoittautunut kirjallisesti haluavansa liittyä

 Sähköinsinööriliittoon. Kirjallinen ilmoittautuminen voi olla ns. paikallisyhdistyksen varmistama

 jäsenlista. Liittyneiltä ei enää peritä loppuvuonna 2004 jäsenmaksua.

 

6. Liittyessään Sähköinsinööriliiton jäseniksi Sähköteknikkojen jäseniä kohdellaan ns. vanhoina

 jäseninä. Ne jotka ovat jo saavuttaneet vapaajäsenyyden siirretään Sähköinsinööriliiton

 eläkeläiskategoriaan, jolloin jäsenmaksu on syyskokouksen kulloinkin päättämä eläkeläisjäsen-

maksu, joka tällä hetkellä on 10 EUR. (=lehden postituskulut). Sähköinsinööriliiton sääntöjen

7§ mukaan hallituksella on mahdollisuus myös myöntää erikoistapauksissa lisäksi jäsenmaksu-

vapautuksia.

 

7. Sähköteknikot liitetään Sähköinsinööriliiton vapaa-ajan vakuutuksen piiriin, joka sisältyy

 Sähköinsinööriliiton jäsenmaksuun.

 

8. Kaikki liittojen yhdentymiseen liittyvät toimenpiteet pyritään saattamaan päätökseen vuoden

 2004 aikana.

 

 

 

 

 

 

 

Eva Hukkanen

puheenjohtaja

 Sähköinsinööriliitto ry.

Heikki Silván

 toiminnanjohtaja

Sähköinsinööriliitto ry

SSL:n tiedote

Suomen Sähköteknikkojen liitto ry

Merikasarminkatu 7 J 53

00160 Helsinki

 

TIEDOTE JÄSENYHDISTYKSILLE

 

Suomen Sähköteknikkojen liitto ry (SSL) ja Sähköinsinööriliitto ry (SIL) ovat saavutta-neet neuvottelutuloksen liittojen yhteistyöstä:

Neuvottelutuloksen perusteella Sähköinsinööriliittoon perustetaan sähköteknikko-osasto, johon sähköteknikot liitetään liittyessään SIL:n jäseneksi (voi halutessaan liittyä myös muuhun osas-toon). Sähköteknikko-osasto saa kaikki toimisto- yms. palvelut ja budjetoidut käyttövarat kuten muutkin SIL:n osastot. SIL:n hallitusta täydennetään sähköteknikko-osaston valitsemalla puheen-johtajalla.

Liittyessään SIL:n jäseneksi SSL:n jäseniä kohdellaan ns. vanhoina jäseninä. Vapaajäsenet siirretään

SIL:n eläkeläiskategoriaan, jolloin jäsenmaksu on eläkeläisjäsenmaksu, joka tällä hetkellä on 10 €

(lehden postituskulut). Sähköteknikot saavuttavat SIL:n täyden jäsenyyden sekä sen kaikki jäsenedut.

Suomen Sähköteknikkojen liiton hallitus tulee esittämään liittokokoukselle, että SSL asetetaan ns. säästöliekille, jolloin toiminta minimoidaan. Liitto ei peri jäsenmaksua vaan kattaa toimintaku-lunsa Sähkömajan sekä arvopaperien tuotoilla. Hallitus tekee tarvittavat sääntömuutosehdotukset liittokokoukselle.

 

JÄSENYHDISTYKSEN TOIMENPITEET:

1. Kevään 2004 vuosikokouksessa paikallisyhdistykset tekevät päätöksen, jolla sen jäsenet

liitetään myös Sähköinsinööriliitto ry:n jäseniksi. Yhdistysten tulee toimittaa oikeaksi todistettu pöytäkirjan ote em. päätöksestä liiton toimistoon. Mikäli yhdistyksessä kaikki eivät halua liittyä SIL:n jäseneksi, tulee yhdistyksen toimittaa nimilista liittyjistä. Liittohallitus hoitaa sen jälkeen käytännön järjestelyt liittymisistä.

 

2. Jokainen jäsen tulee saamaan SIL:sta jäsenmaksulaskun, jonka maksamalla vahvistaa

jäsenyytensä.

 

3. Jäsenyys on vapaaehtoista. Vaikka ei liittyisikään SIL:n jäseneksi, niin silti säilyttää

 paikallisyhdistyksen jäsenyyden.

 

4. Kustannukset: SIL:n jäsenmaksu on tällä hetkellä 42 € vuodessa varsinaiselta jäseneltä ja 10 €

 vapaajäseneltä (sisältää Sähkö&Tele-lehden tilausmaksun). Lisäksi tulee paikallisyhdistyksen

 määräämä jäsenmaksu.

 

5. Paikallisyhdistykset hoitavat omat jäsenrekisterinsä ja perivät ja määräävät jäsenmaksunsa itse.

 

6. Yhdistykset voivat muuttaa sääntönsä siten, että myös sähköinsinöörit voivat liittyä jäseniksi.

 

7. Yhdistykset eivät liity SIL:oon vaan säilyttävät edelleen jäsenyytensä Suomen Sähkö-

teknikkojen liitossa. SSL toimii yhdistysten yhteistyöelimenä. Mikäli SSL:n toiminta

myöhemmin katsotaan tarpeettomaksi, se voidaan lakkauttaa.

 

 

 Suomen Sähköteknikkojen liitto ry

 Liittohallitus

 

<< Takaisin alkuun

 

 

Sähköinsinööriliitto ry

Yhteystiedot

Palaute

Viestit