Uutiset

historiaa lyhyesti

Perustaminen

Yhdistyksen perustamisesta päätettiin 18 sähköteknikon voimin 31.05.1956 Ravintola Vanha Robertissa.  Päätettiin äänin 16 puolesta 2 vastaan perustaa sähköteknikkoyhdistys, jonka jäseniksi hyväksyttiin vain täydellisen teknillisen- tai teollisuuskoulun päästötodistuksen omaavat sähköteknikot.
Samassa kokouksessa hyväksyttiin säännöt ja valittiin ensimmäinen johtokunta, jonka puheenjohtajaksi tuli Bruno Adamsson ja muiksi jäseniksi Veli Nyqvist, Einar Heikkilä, Heikki Väisänen, Paul Bergström, Kalevi Vane, Eino Klint ja Eino Kannosto.

Muut paikalla olleet: Sulo Soinila, Kalevi Juvonen, Mauri Berqvist, Edvard Röhr , Keijo Palasmaa, Eino Vaarre, Veijo Virkkunen, Oiva Lanervo, Pentti Laakso ja Veikko Myllymäki.

Yhdistyksen perustamiseen johtaneista syistä mainittakoon: omien ammattiasioiden hoitamisen hankaluudet suurissa sekaliitoissa, sähköteknikoiden arvovallan nostaminen ja yhteenkuuluvuudentunteen vahvistaminen ammattiveljien joukossa.

 

 

Johtokunta vasemmalta lukien: Paul Bergström, Eino Klint, Eino Kannosto, Einari Heikkilä, Bruuno Adamsson, Veli Nyqvist, Heikki Väisänen ja Kalevi Vane

Toiminta

Alkuaikojen toimintamuodot olivat kuukausikokoukset, ekskursiot, joulu- ja kevätjuhlat sekä urheilukilpailut, joista hiihto ja suunnistus olivat yhdistyksemme vahvoja lajeja aina 90- luvulle saakka. Naisjaosto toimi 60-luvulla aktiivisesti ja virikkeitä antavasti vapaa-ajan virkistystoiminnassa.

Sähköteknikkojen koulutus, lainsäädäntö ja tekniikan nopea kehittyminen 70- ja 80- luvulla vaativat erityistä aktivoitumista ammatillis-aatteellisella puolella. Toiminnan periaatteena on, että sen tulee olla vapaa puoluepolitiikasta. Painopistealue on ammatillis-aatteellinen toiminta, missä sähköturvallisuuden edistäminen kuuluu sähköteknikoiden perusarvoihin. Tähän liittyen on järjestetty lukuisia koulutustilaisuuksia. Sähköteknikkojen liiton järjestämiä valtakunnallisia luentopäiviä olemme isännöineet Helsingissä vuosina -65, -70, -80, -86 ja 2000. Viimeksi mainittu sisältyi Suomen Sähköteknikkojen Liitto ry:n 40-vuotis juhliin.

Jäsenemme ovat edustaneet SSTL monissa yhteistyöelimissä ja toimikunnissa, mm. TUKES, SESKO, FINEL ja EURETA FINLAND. Liiton purkauduttua on joitakin edustuksia jäänyt ikään kuin perintönä yhdistykselle.

Sääntömääräiset viralliset kokoukset kahdesti vuodessa antavat jäsenistölle mahdollisuuden osallistua yhteiseen päätöksentekoon. Alkuaikojen kuukausikokoukset ovat nykyisin 2-3 kertaa vuodessa järjestettäviä ekskursio tilaisuuksia. Nämä tilaisuudet ovat tärkeitä tapaamis- ja mielipidevaihtotilaisuuksia. Helsingin Musiikkitalon valmistuttua 2011 on Vappumatinea ja Itsenäisyyspäivän konsertti olleet suosittuja tapahtumia. Samoin tärkeitä ovat olleet yhdistetyt kulttuuri- ja opintomatkat vieraille maille. Tällaisia matkoja on tehty mm. Norjaan, Tanskaan, Lontooseen, Berliiniin, Budapestiin, Prahaan, Dubliniin, Varsovaan, Turkkiin, Pietariin ja Ahvenanmaalle.

Tiedotusta on hoidettu omilla verkkosivuilla, sähköpostilla, facebookissa ja  Info- jäsentiedotteilla.

 

 

Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut jäsenet, joista puolet on erovuorossa kerrallaan.

Jäsenmäärän kehitys

Yhdistyksen historiallista kehityskaarta voi kuvata seuraavasti: kasvu, kukoistus ja kuihtuminen. Voimakas kasvu alkoi pari vuotta yhdistyksen perustamisen jälkeen ollen yli 200 jäsenen. Liiton perustamisen ja aktiivisen toiminnan myötä jäsenmäärä nousi yli 400 jäseneen vuoteen 65 mennessä. Elettiin aikaa, jolloin vuosikokouksiin oli tungosta - eipä ole enää! 70 - luvulla jäsenmäärät olivat välillä 351—307, 80-luvulla välillä 339—365, 90-luvulla välillä 378—303 kuitenkin niin, että maksavia jäseniä oli enemmän, kuin vapaajäseniä. Suhde muuttui vuonna 2003, jolloin vapaajäseniä oli enemmän, kuin maksavia jäseniä, lukumäärän ollessa yhteensä 280 jäsentä. Vuoden 2009 tilanne näyttää 169 vapaajäsentä ja 72 maksavaa jäsentä.

Jäsenmäärän negatiiviseen kehitykseen vaikuttavia seikkoja ovat olleet ns. ukkoutuminen ja se, kun sähköteknikkokoulutus siirrettiin ammattikorkeakouluun, missä koeluonteinen opiskelu aloitettiin vuonna 1998, tutkintonimikkeen ollessa insinööri AMK. Viimeiset sähköteknikot valmistuivat vuonna 2008.

Varainhankinta

Kaiken toiminnan perustana on ollut tarkka taloudenhoito ja talkootyöt. Näiden ansiosta vuonna 1980 ja 1986 pidettyjen luentopäivien tuloilla hankittiin yhdistykselle lomaosake Nilsiästä, Kiinteistö Oy Nipashonka nimisestä kiinteistöyhtiöstä osakemäärän ollessa 1/6 osa koko huoneiston osakkeista. Tahkovuoren palvelut, talvella laskettelu ja hiihto sekä kesällä golfaaminen ja kalastaminen antavat oivat puitteet jäsentemme lomanvietolle. Myös pienimuotoinen sijoitustoiminta on ollut mahdollista ja tarpeellista toiminnan kannalta.

Suomen Sähköteknikkojen Liiton toimintaan osallistuminen

Osallistumisen pääpaino on ollut hallitus- ja valtuustotyöskentelyssä sekä osallistumisessa toimikunnissa ja työryhmissä, joista mainittakoon sähkölaki- ja määräystyöryhmä, joka on toiminut lausunnon antajana viranomaisiin päin. Ryhmä on saanut kiitosta toiminnastaan ja sen pitkäaikaisena puheenjohtajana on toiminut Risto Forssell. Eri toimikuntien yhteyshenkilöinä ovat toimineet myös monet jäsenemme ja näin ollen tästä on muotoutunut yksi toimintamuoto yhdistyksessämme. Liiton pitkäaikaisina puheenjohtajina ovat toimineet Veli Nyqvist, joka oli Liiton ensimmäinen puheenjohtaja ja Hannu Petäjäinen, joka toimi Liiton hallituksessa 18 vuotta, joista 3 vuotta sihteerinä ja 15 vuotta puheenjohtajana. Muita tehtäviä ovat olleet mm. sihteerin-, varainhoitajan- ja hallituksen varapuheenjohtajina toimiminen. Nykyinen hallitus toimii kokoonpanolla puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, sihteeri ja taloudenhoitaja, joista Matti Juhanantti on I varapj. ja Reijo Väisänen taloudenhoitaja.

Liiton toiminta päätettiin purkaa 26.5.2012 Helsingissä pidetyssä Liittokokouksessa.

 

Raskaan päätöksen seurauksena ilmeet vakavoituivat

Yhdistyksen puheenjohtajat ja kunniajäsenet

Liiton ansiomerkit

 

Kunniajäsenet:

Urho A. Heino

Olavi H. Koskinen 1996

Heikki Autero 1996

Rolf Savolainen 2006

Mauri Myllyniemi 2006

Hannu Petäjäinen 2006

Raul Röhr  2006

Karl H. Nordström 2006

Risto Forssell 2006

Uolevi Sandroos 2006

Pertti Leino  2006

Jouko Silfverberg 2006

Ossi Lahti  2006

Kalevi Juvonen 2006

 

Kultainen:

Bruno Adamsson 1963 nro 1

Edvard Röhr 1965 nro 2

Veli Nyqvist  1971 nro 4

Hannu Petäjäinen 1976 nro 6

Kalevi Juvonen 1982 nro 13

Rolf Savolainen 1982 nro 14

Pertti Leino  1983 nro 15

Matti Juhanantti 1993 nro 66

Risto Forssell 1999 nro 80

Jouko Silfverberg 2000 nro 81

Kari Niittymäki 2002 nro

Jorma Kaiponen 2003 nro

Veli Kuutti  2003

Mauri Myllyniemi 2003

Toivo Myyrä 2003

Heikki Vänskä 2003

Olavi H Koskinen 2006

Heikki Autero 2012

 

Puheenjohtajat aikajärjestyksessä:

Bruno Adamsson 1956—1958

Edvard Röhr 1959—1961

Jorma PK Nyman 1962—1966

Olavi H. Koskinen 1967—1968

Erkki Sormunen 1969—1970

Pertti Leino  1971—1973

Olavi Kivistö 1974

Risto Jaakkola 1975

Reijo Sarkula 1976—1977

Rauno Rautio 1978—1980

Uolevi Sandroos 1981—1983

Matti Juhanantti 1984—2008

Kari Niittymäki 2009—

 

 

 

Kultainen tammenlehvillä:

Hannu Petäjäinen 1985 nro 3

Risto Forssell 2006 nro

Jouko Silfverberg 2006 nro

Matti Juhanantti 2009

 

 

Yhdistys on viettänyt 25v.-,40v.- ja 50v. juhlatilaisuudet

Yhdistyksemme 10v. historiikin ja 40v. historiakatsauksen on kirjoittanut Heikki Autero

Yhdistyksemme 50v. historiakatsauksen on kirjoittanut Olavi H. Koskinen

 

Sähköinsinööriliitto ry

Yhteystiedot

Palaute

Viestit